Biuro Pośrednictwa Ubezpieczeniowego Iwona Tracz

Ubezpieczenia:

 1. Ubezpieczenie mieszkania/domu/ budynku w trakcie budowy/ domku letniskowego
  • Można je zawrzeć w wybranym wariancie, jednak kompleksowe ubezpieczenie majątku gwarantuje poczucia bezpieczeństwa.
 2. Ubezpieczenie samochodu
  • OC jest ubezpieczeniem obowiązkowym. Chroni od skutków finansowych w przypadku wyrządzenia szkody komunikacyjnej ( osobowej lub majątkowej).
  • AC stanowi finansową ochronę na wypadek kradzieży pojazdu lub uszkodzenia.
  • Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków dotyczą kierowcy pojazdu oraz przewożonych pasażerów.
  • Ubezpieczenia komunikacyjne mogą być wzbogacone o ochronę szyb, opon, ochronę prawną.
 3. Ubezpieczenie na życie
  • W przypadku śmierci ubezpieczenie to chroni finansowo osoby bliskie. W przypadku skorzystania z kredytu hipotecznego, w większości jest ono też wymogiem bankowym.
 4. Ubezpieczenie inwestycyjne
  • Jest idealnym rozwiązaniem pozwalającym zgromadzić środki finansowe na własne zabezpieczenie w przyszłości, na zabezpieczenie dzieci lub wnuków.
 5. Ubezpieczenie medyczne
  • Jest rozwiązaniem uzupełniającym ubezpieczenia społeczne. Daje komfort konsultacji lekarskich oraz badań bez zbędnego oczekiwania i bez dodatkowych płatności za nie.
 6. Ubezpieczenie rolne
  • Oferujemy ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej oraz ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego: obowiązkowe i dobrowolne. Posiadamy oferty ubezpieczenia zwierząt oraz upraw (dopłatowe).
 7. Ubezpieczenie firm
  • W zależności od profilu działalności doradzamy Klientom zakres ubezpieczenia. Poza ubezpieczeniem od ognia i innych zdarzeń losowych, od kradzieży z włamaniem, wandalizmu (łącznie z graffiti), możemy zaoferować ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej rozbudowanej o klauzule, których Klient może potrzebować. Kompleksowe ubezpieczenie zawiera także inne istotne ryzyka.
 8. Ubezpieczenie Wspólnot Mieszkaniowych
  • Oferujemy naszym Klientom bardzo bezpieczny zakres ubezpieczenia majątku Wspólnot Mieszkaniowych.
 9. Ubezpieczenie grupowe pracowników
  • Istnieje możliwość ubezpieczenia w wariancie, w którym całość składki ubezpieczeniowej pokrywa Pracownik lub w wariancie, gdzie ryzyka dotyczące bezpośrednio Pracownika są finansowane przez Pracodawcę. Stanowią one wtedy koszt uzyskania przychodu Pracodawcy. Warianty te mogą być zgodnie z wolą Pracodawcy mieszane.
 10. Ubezpieczenie transportowe
  • Dotyczy ono komunikacyjnego ubezpieczenia środków transportu, a także ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Przewoźnika Drogowego w ruchu krajowym, zagranicznym lub Odpowiedzialność Cywilną Spedytora.
 11. Oraz inne...

Tłumaczenia:

Jako Przedstawicielstwo Ogólnopolskiego Biura Tłumaczeń PKB GROT w Ełku, oferujemy tłumaczenia z języka polskiego na wszystkie języki europejskie i z języków europejskich na język polski, a także inne języki...

Między innymi tłumaczenia z języków i na języki:

 • angielski
 • niemiecki
 • szwedzki
 • niderlandzki
 • francuski
 • norweski
 • hiszpański
 • duński
 • rosyjski
 • węgierski
 • bułgarski
 • czeski
 • słowacki
 • słoweński
 • serbski
 • chorwacki
 • rumuński
 • litewski
 • łotewski
 • portugalski
 • oraz inne...